O projekcie       Odpady       Dla szkół       Partnerzy       Kontakt   
Get Adobe Flash player
          O nas       Aktualności   
Wieści ze...
 
Świata
29.04.2011 - Sztuczny liść dostarczy energii Naukowcy amerykańscy opracowali sztuczny liść - urządzenie, które podobnie jak prawdziwy liść, może wy...
więcej
 
 
Kraju
05.05.2011 - Rewolucja w dziedzinie odpadów komunalnych Posłowie sejmowych komisji środowiska i samorządu terytoria...
więcej...
 
 
Okolicy
05.05.2011 - Śmieci do poprawki Posłowie opowiedzieli się w czwartek za przyjęciem projektu nowelizacji ustawy o utrz...
więcej...
 
 

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, skierowany jest do wszystkich mieszkańców Warszawy, których chcemy przekonać do segregacji odpadów opakowaniowych.

Najistotniejszym problemem związanym z selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych w Polsce jest jej zbyt niski poziom.
Obecnie z terenu Warszawy trafia do odzysku i recyklingu jedynie około 2% odpadów opakowaniowych.
Jest to wprawdzie więcej niż kilka lat temu, lecz wciąż stanowczo za mało, by spełnić wymogi unijne.

Zgodnie z dyrektywami UE do 2015 roku Polska powinna zwiększyć poziom odzysku i recyklingu odpowiednio do 60% i 50% wytwarzanych odpadów opakowaniowych, w przeciwnym przypadku poniesie konsekwencje w postaci wysokich kar.

Jednak problem z odpadami wynika także z braku powszechnej wiedzy o tym, jak to robić i przekonania, że i dlaczego warto.
Zalecenia dotyczące zbiórki i segregacji odpadów kryją się w licznych rozporządzeniach, dokumentach i ustawach, brakuje natomiast prostych wskazówek zrozumiałych i przystępnych dla każdego.

Nasz projekt wychodzi naprzeciw zidentyfikowanym problemom.
W ciągu najbliższych 12 miesięcy dotrzemy z szeroko zakrojoną kampanią informacyjną do ok. 300 tys. mieszkańców, a część działań skoncentruje się w trzech dzielnicach: na Ursynowie, Wilanowie i Mokotowie.

W ramach kampanii planujemy:
  • przeprowadzić akcję bilboardową (100 tablic)
  • rozpowszechnić wśród mieszkańców foldery informacyjne (10 tys. sztuk)
  • rozmieścić plakaty (minimum 2 tys. sztuk)
  • zorganizować piknik dla 3-ech tysięcy osób, którego najważniejszym elementem będzie zaprezentowanie działalności firm zajmujących się selektywną zbiórką, odzyskiem i recyklingiem odpadów komunalnych
  • przeprowadzić akcję edukacyjną w szkołach (włączając dystrybucję 5-ciu tys. szt. materiałów informacyjnych)
  • zorganizować konferencję podsumowującą projekt

a co najważniejsze - przekonać wszystkich, że segregacja odpadów nie jest jedynie przykrym obowiązkiem.


Polecamy :
 
  Konkursy  
 
  Samouczek  
 
  Forum  
 
Projekt realizowany przez:
 
 

 
     

Partnerzy projektu:

   

Wsparcie finansowe:         
 
   O projekcie       Odpady       Dla szkół       Partnerzy       Kontakt